Sven Hydéns Fond bildades 1921 och delar årligen ut bidrag och stipendium som kan sökas av anställda samt före detta anställda på Carlsberg Sverige, Pripps och Stockholms Bryggerier.

Vid 16 års ålder började Sven Hydén som bryggerielev vid Münchens Bryggeri där han senare fick titeln bryggmästare. År 1905 blev han disponent på S:t Eriks bryggeri på Kungsholmen och tjänstgjorde där fram till 1920 då han tog sjukpension, 57 år gammal.

Jag har formgivit en ny identitet för Sven Hydéns Fond, tillsammans med reklambyrån Animal.

Design Director/

Isabelle Österlund

Agency/

Animal